Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Storytelling products webshop

Wij zijn geregistreerd in België als bedrijf met nummer 044.1330.105 met als wettelijke Hoofdzetel VZW De Sluis; Halmstraat 4, 3600 Genk

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bestelling van producten via de webshop www.storytellingproducts.be

1.2 VZW De Sluis behoudt het recht om de voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Zulke wijziging zal echter geen gevolg hebben voor bestellingen die geplaatst werden alvorens de gewijzigde voorwaarden op de website gepubliceerd werden.

1.5 Voor enige vragen of opmerkingen m.b.t. de voorwaarden, retourzendingen en terugbetalingen, gelieve contact te nemen met:

VZW De Sluis

Halmstraat 4

3600 Genk

E-mail: info@storytellingproducts.be

2. UW BESTELLING PLAATSEN

2.1 Alle producten worden geleverd volgens beschikbaarheid. Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, zullen wij zo snel mogelijk met u contact opnemen via e-mail, per telefoon of per post.

2.2 Wij spannen ons in voor een goede kwaliteit van de beelden die op de website gepubliceerd worden, maar gelieve er rekening mee te houden dat de kleur en het design van het bestelde product enigszins kan afwijken van de beelden op de website.

2.3 Indien u ons een geldig e-mailadres bezorgde, zullen wij u zo snel mogelijk een bericht sturen om uw bestelling te bevestigen.

3. LEVERING

3.1 Het bestelde product zal volgens het oorspronkelijke design geleverd worden. VZW De Sluis behoudt het recht om kleine wijzigingen aan te brengen, die de kwaliteit en uitstraling van het product echter niet beïnvloeden.

3.2 Producten die aangeduid staan als "in voorraad" zullen normaliter geleverd worden binnen 5 werkdagen en voor gepersonaliseerde producten wordt er een indicatieve levertermijn op aanvraag aangeleverd. Indien de producten niet beschikbaar zullen zijn binnen deze geschatte levertermijnen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

3.3 Mocht een product niet beschikbaar zijn in de bestelde hoeveelheid, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u de keuze laten het bestelde aantal te verlagen of uw bestelling te annuleren.

3.4 Indien wij niet kunnen leveren binnen dertig (30) werkdagen, dan hebt u het recht om de bestelling te annuleren. Mocht u reeds een betaling uitgevoerd hebben, dan zullen wij u het bedrag binnen dertig (30) werkdagen terugstorten.

4. PRIJZEN EN LEVERINGSKOSTEN

4.1 Alle prijzen zijn in EURO. De prijzen die op de website gepubliceerd worden, zijn inclusief BTW maar exclusief leveringskosten.

4.2 Wanneer als gevolg van het feit dat u de goederen niet aanvaardt of afhaalt in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden bijkomende leverings- of verwerkingskosten optreden, gaat u akkoord deze kosten aan VZW De Sluis terug te betalen.

5. BETALING

5.1 U kunt de producten betalen via de verschillende betalingswijzen die op de website vermeld staan.

5.2 VZW De Sluis biedt een beveiligde online betalingsmogelijkheid via een externe provider.

6. RECHT OP RETOUR

Beschadigde of defecte producten

In aanvulling op uw rechten om uw bestelling te annuleren volgens bovenstaande paragrafen 6.1 – 6.4, kunt u eveneens beroep doen op bepaalde rechtsmiddelen, indien u ontdekt dat uw product beschadigd of defect is. In dit geval, gelieve contact met ons op te nemen en onderstaande procedures te volgen.

6.5 Meld enige schade aan producten als gevolg van transport of enige defecten aan het product onmiddellijk schriftelijk aan Electrolux, via het postadres of e-mailadres vermeld in paragraaf 1.5.

6.6 Andere klachten of duidelijke defecten van het product moeten gemeld worden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het product.

6.7 Indien uw claim geldig is, kunt u in overeenstemming met de toepasselijke Consumentenwetgeving eisen om (a) het defect te herstellen of (b) het product te vervangen.

6.8 Indien wij niet in staat zijn om het defect te herstellen of een vervangproduct te leveren, of indien zulke vervanglevering mislukt, hebt u het recht om, naar eigen goeddunken, de bestelling te annuleren of een korting te vragen op de aankoopprijs.

7. RETOUR

Je hebt na ontvangst van de gehele bestelling 14 dagen de tijd om te herroepen*. Vervolgens heb je na je herroepingmededeling nog eens 14 dagen de tijd om de artikelen terug te sturen. De terugzending kosten zal gedragen worden door de klant.

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING & JURISDICTIE

Deze overeenkomst is onderhevig aan de toepasselijke wetgeving in België. In geval van geschil zullen de rechtbanken van Tongeren uitsluitend bevoegd zijn.st hier invullen...